Quiz - Skapelsen

Quiz för barn om skapelsen. Testa dina kunskaper om Adam och Eva. Vad hände från början för länge sedan? Efter quizzet får du se din poäng (score) och de rätt svar. Ett roligt kristet quiz  från seriebibeln som du kan göra själv eller tillsammans med någon annan. Ett tips till barngruppen.

 

Starta quiz om skapelsen