Profeten Elisa

Profeten Elisa tar över efter Elias i Israel. Elisa har bett Gud om större kraft än den som fanns hos den gamle profeten. Berättelser med profeten Elisa från gamla testamentet; en brinnande vagn, den fattiga änkan och Naman. Gud hjälper Elisa när han är ensam mot en hel fiende arme. Från profeten Elisa, stavas också Elisha, har begreppet att ta upp någons fallna mantel kommit. Elisa tog ju upp Elias mantel och fortsatte som profet efter honom. 

 

Läs om profeten Elisa direkt på skärmen. Tecknad kristen serie från seriebibeln.  

 

Profeten Elisa i tecknad serie