Jona och valfisken

Jona och valfisken är en berättelse från Gamla testamentet. Jona fick ett uppdrag att resa till staden Nineve. I Nineve skulle Jona säja till de som bodde där att be till Gud för sin stad. Jona ville inte göra det utan flydde på ett skepp genom att skeppet förliste så fick Jona en specialtransport av en valfisk som förde honom så nära han kunde och spottade upp Jona på Nineves strand.

 

Läs om Jona och valfisken här. Det är en tecknad serie hämtad från seriebibeln.

 

Läs - Jona och valfisken