Profeten Elia

Profeten Elia är en historia från Gamla testamentet. Profeten Elia känner sig ensam. Drottning Isebel har befallt att alla ska be till Baal. Elia och alla Guds profeter ska dödas. Elia bestämmer sig för att utmana kung Ahab.

 

Om profeten Elia kan du läsa direkt online. Elia är en kristen tecknad serie från seriebibeln.  

 

Läs om profeten Elia